Reklám

Hírlevél

Cégünk fizetési és szállítási feltételei

Fizetési feltételek

 

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét weboldalunkon a biztonságos és ismert PayPal rendszeren kersztül tudja kifizetni, vagy választhatja az általános banki átutalást.

Kérjük kézhezvételkor a csomagot gondosan ellenőrizze!

 

 

Sikertelen kézbesítés

 

Amennyiben kiszállító partnerünk nem találja Önt a megadott címen, írásos értesítést hagy. Egyidejűleg megkísérli felvenni a kapcsolatot. Ezt követően még kétszer, Önnel egyeztetett időpontban kiszállítjuk a csomagot.

Sürgős szállítási mód választása esetén a megrendelt termékeket csak egyszer kíséreljük meg házhoz szállítani. 

 

Garancia

 

Minden általunk forgalmazott termékre minimum 1 év garanciát vállalunk!

 

Kivételt képeznek:

 

- használt mobiltelefonok 1-24 hónap garancia

- lcd kijelzők - saját szervizünkben történt beszerelés esetén biztosítunk garanciát!

- kopó alkatrészek (flex kábelek, előlapok, tokok stb.)

 

Sérült, törött termékekre, nem megfelelő használatból eredendő meghibásodásra a garancia nem érvényesíthető! A garancia érvényesítéséhez a számla, garanciajegy vagy számlamásolat szükséges. 

 

A hibás termékeket ajánlott küldeményként kell postacímünkre elküldeni. 

 

A hibajelenség megállapítása után a terméket javítjuk vagy cseréljük és díjmentesen postázzuk a megadott címre. 

 

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

 

A webáruház kedvezményes szállítási költségei:

 

5.000Ft - alatti összeg esetén 1.350Ft

5.000Ft - 25.000Ft közötti összeg esetén 1.000Ft

25.000,-Ft összérték feletti megrendelés esetén! DÍJMENTES

 

Jótállás, szavatosság, garancia

 

Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - fogyasztó - és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

 

A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a Hungaro-Rim Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.

Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket a Hungaro-Rim Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezeket, feltételeket előre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal.

 

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Hungaro-Rim Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

 

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Hungaro-Rim Kft. kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Hungaro-Rim Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

 

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

 

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban * választása szerint * kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott 

szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Hungaro-Rim Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

 

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Hungaro-Rim Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni

* választása szerint * megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 

 

Jogérvényesítés

 

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta - e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

 

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Hungaro-Rim Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról.

 

A Hungaro-Rim Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

 

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket. 

 

Az elállás joga

 

A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Hungaro-Rim Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

 

A Hungaro-Rim Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.

 

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: 

  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
  • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)

 

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.


FőoldalFőoldal

Kosár  

(üres)

Új termékek

Nincs új termék

Akciós termékek

Jelenleg nincsen akciós termék